Veel gestelde vragen

Wat als mijn kind ziek is, mag hij /zij dan komen?


Het komt vaak voor bij kinderen dat ze koortsig zijn , zoals bij doorkomende tandjes. In overleg met de ouders kan het kind vaak gewoon komen. Is een kind echt ziek en is de zorg van de vader of moeder verreist dan wordt altijd contact opgenomen met de ouders. Het is dan  fijn voor het kind om lekker thuis te kunnen zijn.

Quicklinks